Căn cứ công văn số 384/PGDĐT ngày 06 tháng 5 năm 2019 về việc  Hướng dẫn tổ chức hoạt động hè cấp học mầm non năm 2019 của Phòng giáo dục và đào tạo Ba Vì .Xét tình hình thực tế của trường ...