A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Tuyển sinh vàoTrường Mầm Non 1-6 năm học 2019-2020

Tuyển sinh vàoTrường Mầm Non 1-6 năm học 2019-2020

 

- Căn cứ vào Điều lệ trường mầm non. Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 7/4/2008 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo.

Căn cứ kế hoạch  số 134 /KH-UBND ngày 11/4/2019 của Uỷ ban nhân dân Huyện Ba Vì về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non ,lớp 1 và lớp 6 năm học 2019-2020 trên địa bàn huyện Ba Vì.

Căn cứ kế hoạch  số 128 /KHPGD&ĐT  ngày 15/2/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Ba Vì  hướng dẫn tuyển sinh  2019-2020 trên địa bàn huyện Ba Vì.

Căn cứ kết quả điều tra phổ cập năm 2018-2019 .

Căn cứ điều kiện thực tế của nhà  trường.Trường Mầm non 1-6  xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 – 2020 của nhà trường như sau:

  1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

   1. Tổ chức tuyển sinh đúng quy chế, đảm bảo chính xác, công khai dân chủ và công bằng, khách quan.

    2. Đảm bảo chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn.Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh,đảm bảo đúng tuyến tuyển sinh, đủ chỉ tiêu. Đảm bảo 100 số học sinh được học 2 buổi/ngày

   3. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, thực hiện tốt công tác phổ cập cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn.

   4. Đảm bảo công khai về tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

   5. Ứng dụng CNTT để phục vụ cho công tác tuyển sinh trực tuyến.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Quy định đối tượng tuyển sinh

- Thưc hiện kế hoạch hoạch  số 134 /KH-UBND ngày 11/4/2019 hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non ,lớp 1 và lớp 6 năm học 2019-2020 trên địa bàn huyện Ba Vì.

- Kết hợp với ban chỉ đạo phổ cập TT Tây Đằng làm tốt công tác điều tra trẻ, tuyên truyền sâu rộng trong các thôn, xóm về chỉ tiêu tuyển sinh ở từng độ tuổi và thời gian tuyển sinh để các bậc cha mẹ hiểu rõ, không gây áp lực cho công tác tuyển sinh, đưa trẻ đến trường  nhập học theo đúng độ tuổi và tuyến tuyển sinh đúng quy định.

- Điều tra số trẻ trong độ tuổi có nhu cầu đi học đặc biệt quan tâm số trẻ 5 tuổi, số lượng trẻ khuyết tật tại địa phương, tình hình cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ và giáo viên của trường, chủ động xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020.

- Thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh từng độ tuổi, tổ chức tiếp nhận trẻ trong độ tuổi trên địa bàn dân cư  theo qui định. Ưu tiên trẻ 5 tuổi, đảm bảo 100% trẻ 5 tuổi được đi học.

-  Đối với trẻ nhà trẻ, đáp ứng  nhu cầu gửi con của phụ huynh  nhà trường tạo đủ điều kiện về cơ sở vật chất và giáo viên.

- Tổ chức tốt việc tuyển sinh, đảm bảo an ninh - trật tự, vận động trẻ  trên  địa bàn đến trường theo chỉ tiêu kế hoạch được giao.

- Về số trẻ trong một lớp thực hiện theo quy định điều 13 Điều lệ trường mầm non.

- Để thực hiện Đề án phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi đạt hiệu quả, lớp 5 tuổi được ưu tiên về điều kiện cơ sở vật chất và giáo viên vững vàng về chuyên môn, không  bố trí học ghép với các lứa tuổi khác.

- Thông báo với phụ huynh học sinh có nhu cầu gửi con cần thực hiện đúng quy định về hồ sơ tuyển sinh. Nhà trường phải có phiếu nhập học do hiệu trưởng ký và phân lớp cho từng trẻ.

- Với  giáo viên không được nhận trẻ vào lớp khi chưa có phiếu nhập học.

- Lập danh sách Hội đồng tuyển sinh 2019 - 2020, có danh sách đề nghị kèm theo. Thông báo trên đài truyền thanh để đảm bảo công tác tuyên sinh cho trẻ trong độ tuổi mầm non thuộc địa bàn TT Tây Đằng .

         - Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, thực hiện tuyển sinh theo kế hoạch chỉ đạo của Phòng.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh

- Nhà trẻ: 2 nhóm số trẻ : 70 cháu (Số trẻ tuyển mới là: 60  cháu : SN 2017)

- Mẫu giáo: 10 lớp - số trẻ :  395 cháu ( học sinh cũ còn 297 trẻ)

+ Số trẻ tuyển mới mẫu giáo: 75 cháu

 Trong đó: Số trẻ 3 tuổi tuyển mới:  60 cháu,

                Số trẻ tuyển mới 4 tuổi :     0 cháu  

                Số trẻ tuyển mới 5 tuổi:     15 cháu  

- Số trẻ tuyển mới trong địa bàn điều tra  TT Tây Đằng.

3. Phương thức, thời gian tuyển sinh

1. Ban giám hiệu nhà trường phố hợp với UBND TT để điều tra số trẻ trong TT từ 0 đến 6 tuổi.

2. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm 2018 - 2019 của nhà trường.

3. Lập danh sách Hội đồng tuyển sinh trình trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định.

4. Căn cứ Quyết định của phòng phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội động tuyển sinh:

5. Triển khai kế hoạch tuyển sinh theo đúng thời gian qui định, đảm bảo yêu cầu khi tiếp nhận hồ sơ, phải kiểm tra kỹ thông tin về cá nhân, hướng dẫn chu đáo, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo điều kiện thuần lợi cho cha mẹ học sinh đến tuyển sinh cho trẻ.

6. Lập danh sách học sinh đúng tuyển, báo cáo kết quả tuyển sinh với UBND TT và Phòng GD&ĐT huyện Ba Vì.

5. Quy định về hồ sơ của học sinh

- Đơn xin học (theo mẫu)

- Bản sao giấy khai sinh có công chứng (kèm theo bản chính để đối chiếu)

- Bản phô tô sổ hộ khẩu. (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp xã, thị trấn.

- Nhà trường thực hiện đúng theo quy đinh không tổ chức dạy trước chương trình cho học 5 tuổi.

III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

- Đề xuất Thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường, trình Trưởng phòng GD&ĐT xem xét, quyết định.

- Ban Giám hiệu công bố công khai các văn bản tuyển sinh tại trường, trên bảng tin  của trường và trên loa phát thanh của xã (thị trấn Tây Đằng ) trước khi tuyển sinh 15 ngày.

- Họp Hội đồng tuyển sinh và phân công nhiệm vụ.

- Tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm tuyển sinh trực tuyến, công tác tuyển sinh.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, thành lập Tổ công tác hỗ trợ và triển khai tuyển sinh trực tuyến.

IV. CÔNG TÁC BÁO CÁO

Thời gian thực hiện và chế độ báo cáo.

TT

THỜI GIAN THỰC HIỆN

NỘI  DUNG CÔNG VIỆC

1

20/4/2019

Hoàn thành cấp mã cho học sinh 5 tuổi  giao cán bộ phụ trách (văn thư ) tải phần mềm cấp mã cho phụ huynh khối 5 tuổi

2

Trước ngày 29/4/2019

Nộp kế hoạch tuyển sinh về phòng GD&ĐT-Nộp danh sách hội  đồng tuyển sinh nhà trường năm 2019-2020

3

Từ 31/5 /2019

Hướng dẫn CMHS  đăng ký tuyển sinh, công khai kế hoạch tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh tại trường trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4

3 -7/6/2019

 Cử người nhận quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh năm 2019 - 2020 tại Phòng GD&ĐT huyện Ba Vì

6

Từ 4/7 đến 6/7/2019

CMHS đăng ký trực tuyến trẻ 5 tuổi vào lớp 1 hỗ trợ CMHS

7

13/7-18/7/2019

Tuyển sinh trực tiếp

8

13/7-18/7/2019

Hội đồng tuyển sinh làm việc: Nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tiếp và lập danh sách người học dự tuyển sinh năm học 2019 - 2020 TT và Phòng GD&ĐT huyện Ba vì

9

Từ 20/7/2019 đến 22/7/2019

Hội đồng tuyển sinh làm việc: Nhận hồ sơ và lập danh sách người học dự tuyển sinh (tuyển bổ sung) năm học 2019-2020

10

24/7/2019-30/7/2019

 Công khai danh sách học sinh trúng tuyển vào trường năm học 2019-2020.

Nộp báo cáo chính thức công tác tuyển sinh với UBND TT và Phòng GD&ĐT huyện Ba Vì

        Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 - 2020 của trường Mầm Non 1-6. Rất mong được sự quan tâm chỉ đạo của Ban lãnh đạo PGD và đào tạo Ba Vì. ./.                                                                             

Nơi nhận:

- PGD (để b/c);

- …

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, đóng dấu)

 

 

 

 

 

Lê Thị Vân

                 

      DUYỆT CỦA PGD& ĐT                                                                 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 57
Tháng trước : 4.196